🎃 HALLOWEEN SCHEDULE 👻

Happy Halloween from Alvarez Jiu Jitsu! Here’s our schedule for Today:

10:30AM-12PM – ADULT Jiu Jitsu
6PM KIDS Jiu Jitsu – CANCELLED
6:30PM-8PM – ADULT/TEEN Jiu Jitsu